Klachtenregeling

U hebt als deelnemer of bewoner bij één van de bij de VZOG aangesloten zorgboerderijen recht op goede zorg.  Dit willen zij u bieden in een sfeervolle en veilige omgeving met prettige en deskundige begeleiding .

Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de dienstverlening; over bepaalde handelingen of beslissingen of op het nalaten daarvan. Het is belangrijk dat u uw klacht laat horen. Uw opmerking kan bijdragen tot een verbetering. Een klacht is dus een suggestie om verbeteringen aan te brengen.

Dus: laat uw klacht horen!

Iedere zorgboerderij heeft een klachtenregeling. Deze vindt u op de website van de betreffende zorgboerderij. Als u het lastig vindt om uw klacht bij de zorgboerderij kenbaar te maken kan dit ook via de VZOG. Hiervoor hebben wij sinds 2018 de mogelijkheid om kosteloos een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon /klachtenfunctionaris in te schakelen via “Zorgbelang inclusief”. Hun telefoonnummer is 088-929 4000.

Op dit moment is de klachtenfunctionaris voor Gelderland Elsbeth Leppink, Onafhankelijk Klachtenfunctionaris werkzaam bij “Zorgbelang inclusief”.  Zij is bereikbaar via elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl en  telefonisch op haar mobiel op 06-5388 5459

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.


Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/

  • Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en/of van uw wettelijk vertegenwoordiger of van een gemachtigde
  • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;
  • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;
  • De reden waarom u hier een klacht over heeft;
  • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

Stuur uw brief naar:

Klachtencommissie Landbouw en zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg
Postbus 54
3780 BB Voorthuizen

 

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en u  zouden kunnen verbeteren. De behandeling van een klacht bij de klachtencommissie is voor de klager kosteloos.

 Of maak je geschil aanhangig bij de geschillencommissie Landbouw en Zorg:

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.
Vermeld in de brief:

  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
  • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;
  • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen

Of e-mail: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.


Wil je meer informatie?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.


Jaarrapportage 2022 onafhankelijk klachtenfunctionaris

Klik hier om de PDF te openen/downloaden. 
 

 

privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)