De VZOG waardeert de extra inzet die op dit moment wordt gepleegd door de honderden medewerkers in de vitale beroepen, waaronder in de zorg, enorm. De leden van de VZOG begrijpen dat clienten veel vragen hebben over de consequenties van de maatregelen rondom het Coronavirus voor zorgboerderijen. Onze zorgboerderijen zullen zoveel mogelijk contact blijven houden met de clienten en zijn/haar omgeving. De aangesloten zorgboerderijen volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Kijk voor de meest recente informatie op de websites van:

het RIVM
de GGD

Wij houden de actuele informatie goed in de gaten, deze informatie kan in de loop van de tijd veranderen!De genomen maatregelen kunnen consequenties hebben voor de dienstverlening en zorg van zorgboerderijen aan cliënten. Ieder zorgboerderij maakt op basis van de actuele, geldende richtlijnen een eigen afweging. Per situatie en per client kan verschillen welk besluit een zorgboerderij neemt, onder andere omdat de omstandigheden van de doelgroep die het betreft en de situatie binnen de locaties verschillen. Of omdat voor de branche waarin we opereren, andere richtlijnen (gaan) gelden. Zorgboerderijen die op cliëntniveau te maken krijgen met een situatie waar zij zorgen over hebben, kunnen contact opnemen met de consulent van de betreffende gemeente of het bekende noodnummer. Gezamenlijk wordt dan afgestemd of en welke oplossingen er mogelijk zijn. Bij het vermoeden dat een cliënt klachten of verschijnselen heeft die op Corona lijken, zal er direct conform het protocol van het RIVM en de GGD worden gehandeld. Voor vragen kunt u terecht bij uw zorgboerderij of consulent.

 

De vereniging zorgboeren Oost-Gelderland is opgericht in juni 2006 om de belangen van haar leden te behartigen. Op 1 april 2010 is het tweede bestuur geïnstalleerd. De leden zijn ondernemende zorgaanbieders in het buitengebied van Oost-Gelderland.
Het behartigen van de belangen doen we op een vijftal hoofdgebieden, direct voor de leden, maar vaak ook indirect, voor de cliënten/deelnemers, bedrijven, instellingen en overheid die met onze leden samenwerken


Lees meer

De zorgboerderijen

privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)