Zorgboerderij Klein Arfman vof

Zorgboerderij Klein Arfman vof
Arfmanssteeg 2
7261 KB  Ruurlo

Telefoon: 0573 450004
E-mailadres: marionschroer@planet.nl

Naar website

Over Zorgboerderij Klein Arfman vof

De woon- zorgboerderij Klein Arfman is opgericht in 2003 en gevestigd in het buitengebied van Ruurlo.

Onze woon- zorgboerderij biedt een woon- en/of dagbestedingsplek voor volwassenen en ouderen. Bij ons staat
de bewoner/ bezoeker centraal en in een huiselijke sfeer bieden we zorg op maat.

Woon- Zorgboerderij Klein Arfman bv is te bereiken op het volgende mail adres: zorgboerderijkleinarfman@outlook.com

Doelgroepen:
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen Gedragsproblematiek (zoals bv Autisme, PDDnos etc) Ouderen
Dementerende ouderen
Niet aangeboren hersenletsel

Zorgvormen:
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Niet aangeboren hersenletsel

Zorgvormen

Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)