Zorgboerderij Slangenburg

Zorgboerderij Slangenburg
Kommendijk 3
7004 HH  Doetinchem

Telefoon: 0314 769126
E-mailadres: info@zorgboerderijslangenburg.nl

Naar website

Over Zorgboerderij Slangenburg

Zorgboerderij Slangenburg is sinds 2007 actief op landgoed Slangenburg in Doetinchem. Wij bieden arbeidsmatige dagbesteding, waar iedereen naar eigen kunnen een bijdrage kan leveren aan verschillende projecten. Onder professionele begeleiding kun je werken in het park van het kasteel, in de hout werkplaats, op ons eigen Natuurkampeerterrein of in onze enorme VriendenTuin; altijd zullen andere mensen plezier hebben van jou inzet!

Echt werk dus, maar aangepast aan jouw talenten en tempo. Weinig abstracte of theoretische instructies, maar d´r an. Samen stellen we gaandeweg leerdoelen op die we op gezette tijden evalueren en bijstellen. Waar het bij ons om gaat is jouw persoonlijke ontwikkeling. Het werk is daarbij het middel dat ons houvast biedt en richting geeft.

Doelgroepen

Licht verstandelijke beperking (LVG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Niet aangeboren hersenletsel

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Sociale activering (UWV)
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)