Zorgboerderij de Bongerd

Zorgboerderij de Bongerd
Nibbelinklaan 3a
7065 AG  Sinderen

Telefoon: 0315 248801
E-mailadres: info@zorgboerderijdebongerd.nl

Naar website

Over Zorgboerderij de Bongerd

Onze Zorgboerderij is een dagbesteding, het is kleinschalig en huiselijk van opzet. In een omgeving met veel natuur en agrarische bedrijvigheid. Er verblijven maximaal 5-6 deelnemers per dag. Deelnemers werken mee op ons melkveebedrijf, waar ook andere dieren zijn te vinden. Deelnemers werken mee bij de dieren maar ook op het land of het erf. Ieder op zijn eigen manier en onder begeleiding van de zorgboer.
Wat we belangrijk vinden is dat deelnemers zich prettig en gewaardeerd voelen. Men mag leren en ontwikkelen zonder dat er spanning optreed. Er is ruimte voor een gesprek en een luisterend oor. We hebben veel plezier met elkaar, humor is dagelijkse kost.
We bieden een dagbesteding waarbij warme aandacht, respect, begrip en gezelligheid kernwaarden zijn.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Ouderen
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)