Zorgboerderij De Zonnebloem

Zorgboerderij De Zonnebloem
De Slingeweg 14
7115 AG  Winterswijk

Telefoon: 0543563355
E-mailadres: zorgboerderij@dezonnebloem.nl

Naar website

Over Zorgboerderij De Zonnebloem

Zorgboerderij De Zonnebloem is ontstaan in het familiebedrijf van de familie te Voortwis op Landgoed De Zonnebloem in het buitengebied van Winterswijk-Oost.

De volgende punten geven onze visie weer:
1. Iedereen is gelijkwaardig en wordt zo ook behandeld.
2. Een cliënt wordt niet als ziek beschouwd: je hebt een aandoening, maar je bent niet je aandoening.
3. Elke dag zijn er weer nieuwe mogelijkheden
4. Iedereen mag zijn wie hij is en mag worden wie hij wil zijn.
5. Zorg is maatwerk én
6. Buiten maakt je Beter!

Onze missie:
De Zonnebloem wil aan bewoners en bezoekers een hartverwarmende belevingsplek bieden waar men zich kan verbinden met zichzelf, elkaar, de natuur en de dieren. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk buitenactiviteiten te organiseren en vinden leven met respect voor de natuur heel belangrijk.

Op het Landgoed werken en leven we al ruim 30 jaar volgens ecologische en duurzame principes.
Deze plek biedt mensen de mogelijkheid om de krachtige combinatie te ervaren van transformerende, bezielende activiteiten enerzijds en de schoonheid en rustgevende werking van de natuur anderzijds.
Onze wens is dat wij mensen inspireren om (weer) in contact te komen met zichzelf en hun puurheid en kracht, zodat zij deze kwaliteiten ook in hun dagelijks leven (weer) kunnen inzetten.

Wij bieden woonzorg aan circa 10 deelnemers.
De deelnemers huren een appartement op de boerderij, en er is een WMO beschermd wonen of WLZ indicatie via de centrumgemeente of het zorgkantoor.

Naast de woonzorg bieden wij dagbesteding voor mensen uit de regio met een WLZ of WMO indicatie.
Mensen kunnen bij ons terecht om weer te wennen aan een werkritme, aan het functioneren in een groep en om weer te leren vertrouwen op het eigen kunnen.
We werken zoveel mogelijk vanuit een holistische mens- en wereldvisie.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)