Zorgboerderij De Lindeboom

Zorgboerderij De Lindeboom
Lindeboomweg 33
7135 KE  Harreveld

Telefoon: 0544-379025
E-mailadres: info@delindeboom.org

Naar website

Over Zorgboerderij De Lindeboom

De Lindeboom is een gemengd agrarisch bedrijf met koeien kippen en een zuiveltak ook is er een winkel op het terrein. Verder hebben we een grote groenttuin.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Niet aangeboren hersenletsel

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Sociale activering (UWV)
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)