De Drostlerhoeve

De Drostlerhoeve
Drostlerweg 2b
7152 CV  Eibergen

Telefoon: 06-22657352
E-mailadres: info@drostlerhoeve.nl

Naar website

Over De Drostlerhoeve

De Drostlerhoeve wordt aangestuurd door Sandra Schukkink - Dijkstra met een team van gediplomeerden, stagiaires en vrijwilligers.
Wij bieden Jeugd: Dagbesteding, Logeeropvang, Vakantieopvang en Individuele begeleiding (tevens Bikkeltraining sociale vaardigheden en weerbaarheid).
Wij bieden WMO/WLZ: Dagbesteding, Beschermd Wonen en Individuele begeleiding.

Wij vinden het van groot belang dat onze clienten leren zoveel mogelijk hun eigen regie op eigen leven ontwikkelen. Het team van De Drostlerhoeve helpt, ondersteunt en begeleid daar waar nodig. Met onze zorg, ondersteuning en begeleiding willen wij bereiken dat de clienten deel kan nemen aan de samenleving en dat er doelen behaald worden in ontwikkeling en gezondheid. Kernwoorden voor ons zijn: Betrouwbaar, flexibel, zorgplannen, personeelsbeleid, laagdrempeligheid, participatie, integratie, kwaliteit en netwerken.

Het is onze inzet om aan te sluiten bij de vraag van de kinderen. We streven naar een basishouding van gelijkwaardigheid (samen de klus klaren) en vertrouwen. Aansluiten bij de mogelijkheden van het kind werkt motiverend. Ook de dieren reageren op: de stem, benadering, de manier van contact zoeken, de manier waarop iemand zich in een stal begeeft. Dieren reageren ook wanneer ze foutief benaderd worden. De sociale aspecten en een goede sfeer vinden we zeer belangrijk en krijgt dan ook veel aandacht.

De gediplomeerde begeleiding probeert zijn kwaliteiten, rust en kennis over te brengen op de kinderen.

Dit biedt de kinderen voldoende vertrouwen en veiligheid om met de dieren om te gaan. Zo kan het kind zichzelf ontplooien. Natuurlijk is er daarnaast tijd om lekker te spelen, sporten, knutselen, bouwen of met muziek bezig te zijn.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Langdurig werklozen
Asielzoekers
Speciaal onderwijs

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Sociale activering (UWV)
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)