Zorgerf d'n Aoverstep

Zorgerf d'n Aoverstep
Visschemorsdijk 18
7161 RE   Neede

Telefoon: 0545-295538
E-mailadres: info@aoverstep.nl

Naar website

Over Zorgerf d'n Aoverstep

Onze zorgboerderij bestaat sinds 2003. We zijn gestart met activerende begeleiding (dagbesteding) voor ouderen. Omdat we hebben ervaren dat die activerende aanpak effect had zijn we die systematiek ook gaan gebruiken voor (jong) volwassenen vanaf 18 jaar. We zijn er van overtuigd geraakt dat voor optimaal deelnemen in de samenleving een stabiele thuisbasis nodig is. Daarom bieden we ook woonbegeleiding. Dit doen we zowel vanuit onze eigen (intramurale) wooneenheid als met ambulante begeleiding bij u thuis.

Doelgroepen

Licht verstandelijke beperking (LVG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Niet aangeboren hersenletsel

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)