Bd zorgboerderij De Dennenkamp

Bd zorgboerderij De Dennenkamp
Van Ouwenallerlaan 17
7157 AZ  Rekken

Telefoon: 0545 431607
E-mailadres: pschagen@xs4all.nl

Naar website

Over Bd zorgboerderij De Dennenkamp

Boerderij De Dennenkamp is een klein gemengd productie bedrijf op 15 ha land. We werken volgens de Biologisch-dynamische landbouwideeën.
We zijn in 1988 gestart als zorgboerderij.
Op dit moment zijn er ongeveer 20 deelnemers (kinderen, jongeren en volwassen) die geregeld op de boerderij komen. Ze helpen mee met de klussen en de kinderen spelen in de tussentijd. We hebben een ruim erf, bos met boomhutten, hooi en stro zolder waarop gespeeld kan worden, voetbalveldje en veel skelters.
Op de boerderij zijn er 8 koeien en het jongvee, 10 schapen met hun lammeren en meestal 2 varkens. Verder hebben we nog 80 legkippen en 150 vleeskuikens. Op het erf loopt hondje Lucy rond , 3 katten en niet te vergeten onze 3 pony's. Veel klussen en plezier hebben we van de 1 ha tuin voor de groenten, de aardappelen, het kleinfruit en de bloemen.
De vogels, de insecten, de wormen en de kevertjes delen met ons de biodiversiteit en samen met de deelnemers maken we er een vitale leef- en werkplek van.
Piet en Liesbeth.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Speciaal onderwijs

Zorgvormen

Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding Jeugd
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)