Olthof Melkvee & Zorgboerderij

Olthof Melkvee & Zorgboerderij
Slaapdijk 3
7275 CH  Gelselaar

Telefoon: O6 467 77 304
E-mailadres: Info@olthofzorgboerderij.nl

Naar website

Over Olthof Melkvee & Zorgboerderij

Olthof Melkvee & Zorgboerderij is het bedrijf van Gerrit en Dinie Voortman. Het ligt in het prachtige groene buitengebied van Gelselaar, net buiten de dorpskern.
Naast de melkveetak is er een kleinschalige dagbesteding.

Onze dagbesteding is vanwege de grote mate van voorspelbaarheid in werkzaamheden, kleinschaligheid, ruimte en locatie vooral geschikt voor (jong) volwassenen met een beperking. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD, niet aangeboren hersenletsel en leerlingen afkomstig van het speciaal onderwijs.
Wij bieden dagbesteding aan voor maximaal 4 deelnemers per dag.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)