Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult
Beekstraat 13
7227 NC  Toldijk

Telefoon: 0575-451305
E-mailadres: info@zorgboerderijdebult.nl

Naar website

Over Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult biedt mogelijkheden voor dagbesteding, sociale activering, logeren en wonen of voor een combinatie van het aanbod. We kiezen er bewust voor landbouw en zorg te combineren, omdat dit in onze ogen goed werkt: de combinatie werk, omgeving, aandacht voor de mens, dier, natuur en zorg. Deelnemers vanaf 8 jaar zijn welkom tot en met zo’n 100 jaar. Ook zijn verschillende doelgroepen welkom, omdat we hebben ervaren dat we elkaar kunnen helpen en aanvullen. We voelen ons betrokken bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ons werkaanbod en de begeleiding sluiten aan bij wat een deelnemer wil en kan. Onze uitdaging is in teamverband mensen een positieve ontwikkeling te laten doormaken en hen op de beste plek te krijgen, waar dat ook is. De diversiteit is een grote kracht van de Bult. Enkele kernwaarden zijn: gemoedelijk en toegankelijk, professioneel, structuur (regelmaat, ritme, duidelijkheid en rust), omgeving met individuele ontwikkelingsmogelijkheden, betrokken.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs

Zorgvormen

Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Sociale activering (UWV)
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)