Boerderij Het Liessenhuus

Boerderij Het Liessenhuus
Den Dam 35
7084 BL  Breedenbroek

Telefoon: 0652378902
E-mailadres: Mail@dezorgboerderij.nl

Naar website

Over Boerderij Het Liessenhuus

Werken vanuit Ambacht met een dosis gezonde Achterhoekse nuchterheid staat voorop!
We zijn een kleinschalige AWBZ-erkende zorginstelling die als naam Het Liessenhuus gekregen heeft. De kracht van Het Liessenhuus bleek vanaf het begin te zitten in ambachtelijke denken en maatwerk constructies. Het zorgbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een kleinschalige zorginstelling die mensen begeleidt zowel in hun eigen leef-woon-leer-werk omgeving, op gewenste locatie of op ons activiteiten centrum en zorgboerderij. Degene die door ons begeleid wordt zal met name het 'er mogen zijn' en het 'kunnen zijn' ervaren. Het Liessenhuus werkt vanuit de re-educatieve zienswijze, met name door het ervaringsleren. Dit vraagt om een unieke en specifieke benadering van de ander. Het maakt ons niet uit wie of wat, de ander heeft altijd zijn of haar kader waarmee hij bij ons welkom is. We staan voor een hoge kwaliteit, door onze gedrevenheid. Onze kracht is onze creatieve en innovatieve houding en werkwijze.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)