Stichting Belfjor

Stichting Belfjor
Doesburgseweg 5
6941 SJ   Loil, gemeente Montferland

Telefoon: 06-22732097
E-mailadres: info@belfjor.nl

Naar website

Over Stichting Belfjor

Stichting Belfjor is een kleinschalige zorgboerderij / stalhouderij gevestigd in Loil, gemeente Montferland.
Het doel van de stichting is het bieden van dagopvang aan kinderen en jong volwassenen met een beperking.
Wij bieden hiervoor een beschermde, vertrouwde omgeving vanuit de rust en de ruimte van het platteland.

Belfjor richt zich op zwak begaafde kinderen, kinderen met een autistische beperking, zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met gedragsproblemen en jong volwassenen. Ook volwassenen / ouderen kunnen bij ons terecht voor dagbesteding. De begeleiding wordt verzorgd door enthousiaste en goed opgeleide medewerkers.

De stichting is kleinschalig van opzet waardoor er veel aandacht is voor de individuele begeleidingsbehoefte. Er is aandacht voor iedereen en de werkzaamheden worden aangepast aan de wensen en mogelijkheden van elke deelnemer.
Hiermee onderscheid Belfjor zich van andere, grotere zorginstellingen.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)