Zorgboerderij Hasselo

Zorgboerderij Hasselo
Bellegoorsweg 8
7156 NA  Beltrum

Telefoon:
E-mailadres: info@zorgboerderijhasselo.nl

Naar website

Over Zorgboerderij Hasselo

Zorgboerderij Hasselo ligt in een landelijke omgeving en is kleinschalig, in een huiselijke sfeer opgezet. Het bieden van rust, ruimte en regelmaat, sociale activiteiten, nuttig werk, beweging en gezond eten, dragen positief bij aan de gezondheid van de zorgvrager.
Er is een grote variatie aan dagbestedingsactiviteiten. Deze bestaan uit dierverzorging, moestuinwerkzaamheden, koken, koffie/thee verzorgen en mogelijkheden voor creatieve activiteiten in de werkplaats of dagbestedingsruimte.
De professionele begeleiding gaat op een tactvolle, geduldige en hulpvaardige manier met de zorgvragers om. We werken vraaggericht, kijken naar wat iemand nog wel kan. Deze positieve werkwijze, met een gezonde dosis humor, worden door zorgvragers en mantelzorgers positief ervaren.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Ouderen
Dementerende ouderen

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)