De vereniging zorgboeren Oost-Gelderland is opgericht in juni 2006 om de belangen van haar leden te behartigen. Op 1 april 2010 is het tweede bestuur geïnstalleerd. De leden zijn ondernemende zorgaanbieders in het buitengebied van Oost-Gelderland.
Het behartigen van de belangen doen we op een vijftal hoofdgebieden, direct voor de leden, maar vaak ook indirect, voor de cliënten/deelnemers, bedrijven, instellingen en overheid die met onze leden samenwerken


Lees meer

De zorgboerderijen

Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Dementerende ouderen
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang Jeugd
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WLZ
Logeeropvang WLZ
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)