Zorgboerderij de gervehoeve

Zorgboerderij de gervehoeve
Gerwardstraat3
7045 AM  Azewijn/Vethuizen

Telefoon: 0630451109
E-mailadres: info@zorgboerderij-gervehoeve.nl

Naar website

Over Zorgboerderij de gervehoeve

Wij zijn Willy en Monique Hermsen van jeugdzorgboerderij de gervehoeve in Azewijn/Vethuizen in de gemeente Montferland. De jeugdzorgboerderij” De gervehoeve” levert kwalitatief hoogwaardige zorg. Om dit te kunnen waarborgen voldoet de zorgboerderij aan de eisen van het kwaliteitssysteem voor zorgboeren.
We bieden onze zorg nadrukkelijk buiten in de natuur en met de dieren.

Doelstellingen zorgboerderij:
-Arbeidsmatige dagbesteding waarbij samenwerking centraal staat.
-De persoonlijke ontwikkeling van de cliënt staat hoog in het vaandel.
-Onze cliënten worden betrokken bij de werkzaam heden van de boerderij zonder dat deze arbeid enige economische waarde heeft voor cliënt of bedrijf.
-De grondhouding is uit nodigend en stimulerend.
- cliënten worden aan gesproken op hun mogelijkheden en krijgen verantwoordelijk heden(in ruime zin van het woord) waar dat mogelijk is.

Doelgroepen

Licht verstandelijke beperking (LVG)
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Speciaal onderwijs

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)