Zorgboerderij De Kamp

Zorgboerderij De Kamp
Holthuizerstraat 2
7046 AB  Vethuizen

Telefoon: 0314-652355
E-mailadres: info@zorgboerderijdekamp.nl

Naar website

Over Zorgboerderij De Kamp

"De Kamp" is een gangbaar melkveebedrijf van de familie Giesen. Met ongeveer 90 melkkoeien en 47 ha landbouwgrond. Het is een Vof tussen Willy, Riny en zoon Wilry. In 1998 richtte Riny Giesen hier Zorgboerderij â??De Kamp" op met dagbesteding in en om de boerderij als doel.

Op het gezinsbedrijf â??De Kamp" is gekozen voor dagbesteding op maat middels een kleinschalige individuele aanpak. De begeleiding is in handen van Riny Giesen.
De dagbesteding vindt plaats in een rustige landelijke omgeving waar het dagelijkse werk van de boerderij voor ritme, rust en regelmaat zorgt. Binnen deze basis gaat de cliënt in eigen tempo aan de slag met zijn doel(en).

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel

Zorgvormen

Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Individuele begeleiding WMO
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)