Zorgboerderij Het Haaksbergerveen

Zorgboerderij Het Haaksbergerveen
Niekerkerweg 1
7157 CB  Rekken

Telefoon: 0545-432164
E-mailadres: info@hethaaksbergerveen.nl

Naar website

Over Zorgboerderij Het Haaksbergerveen

Beste lezer,

Helaas zijn wij om persoonlijke redenen gestopt met onze zorgboerderij.

Voor het vinden van een voor u geschikte zorgboerderij verwijzen wij u naar deze site:

De VZOG voor zorgboerderijen in Oost Gelderland: Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland
En de site van:
Federatie Landbouw en zorg; te weten Federatie Landbouw en Zorg (zorgboeren.nl)
De VZO voor zorgboerderijen in Overijssel: Vereniging Zorgboeren Overijssel

Met vriendelijke groet, Marjolein en Ger Busser


Binnenkort zal deze site niet meer beschikbaar zijn


Het Haaksbergerveen is een zorgboerderij met anderhalf hectare grond. Het ligt in een landelijk gebied, aan de rand van het natuurreservaat "Het Haaksbergerveen".
We beschikken over een weiland voor kleinvee, een boomgaard, een pluktuin en een moestuin (biologisch). Dit alles vanuit een ontspannen, rustige sfeer met respect voor dier en natuur.
Wij, Ger en Marjolein, wonen zelf op de boerderij en willen vooral de kleinschaligheid benadrukken. Ger komt uit de geestelijke gezondheidszorg en Marjolein uit het (speciaal) onderwijs.

Doelgroepen

Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Speciaal onderwijs

Zorgvormen

Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding Jeugd
Logeeropvang Jeugd
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)