Stichting De Berkelhof

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4
7273 PV   Haarlo

Telefoon: 0545 – 26 17 19
E-mailadres: info@deberkelhof.nl

Naar website

Over Stichting De Berkelhof

Stichting De Berkelhof is een kleinschalige zorginstelling voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Bij de dagbesteding zijn er veel verschillende werkzaamheden te doen. Het boerderijgebeuren en het ritme van de seizoenen bieden uitdaging en afwisseling.
Daarnaast is er een woongroep met verschillende vestigingsmogelijkheden op hetzelfde erf en uiteraard 24-uurzorg.

De Berkelhof biedt specialistische zorg. Dit laten wij zien door goed opgeleide medewerkers, een betrokken gedragsdeskundige, de keuring door verschillende kwaliteitssystemen en overheidsinstanties en uiteraard door tevreden bewoners en cliënten.

Doelgroepen

Verstandelijke beperking (VG)

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)