Zorgboerderij de Neeth

Zorgboerderij de Neeth
Neethweg 6
7122 RB  Aalten

Telefoon: 0543-451966
E-mailadres: zorgboerderij@deneeth.nl

Naar website

Over Zorgboerderij de Neeth

Zorgboerderij De Neeth is een nieuwe zorgboerderij in de Achterhoek. De Neeth ligt in het buiten gebied tussen Aalten en Lichtenvoorde. Op onze zorgboerderij wordt ondermeer passende dagbestedinggeboden aan mensen met Austisme
(ASS), een psychische hulpvraag en of aan mensen met een sociale hulpvraag/activering. Omdat we veel waarde hechten aan samenwerken, samen leren en samen zorgen kijken we graag naar de individuele vragen en behoeften van onze cliƫnten en allicht zijn er hele mooie combinaties te maken in werk en mensen! Zorgboerderij De Neeth is een veelzijdige zorgboerderij in alle opzichten. Het is altijd gezellig op het erf met alle bedrijvigheid. Op het terrein is naast de melkveehouderij ook een speelboerderij en een pannenkoekboerderij te vinden. Deze veelzijdigheid kenmerkt De Neeth. Wat betreft het werken staat voor op dat er vooral gekeken wordt naar mogelijkheden en niet zozeer naar beperkingen. We vinden het belangrijk dat mensen kunnen doorstromen zodat zij hun eigen passende plek in de maatschappij kunnen (terug) vinden.

Doelgroepen

Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Speciaal onderwijs

Zorgvormen

Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
privacyverklaring |  Copyright by VZOG | Created by
Zoek een zorgboerderij
Verstandelijke beperking (VG)
Licht verstandelijke beperking (LVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Psychische of psycho sociale hulpvragen
(ex-) gedetineerden
(ex-) verslaafden
Gedragsproblematiek ( zoals bv Autisme, PDDnos etc)
Kinderopvang (tot 12 jaar)
Jeugdigen (12 tot 18 jaar)
Ouderen
Dementerende ouderen
Langdurig werklozen
Burn-out
Asielzoekers
Niet aangeboren hersenletsel
Speciaal onderwijs
Crisisopvang
Begeleiding groep WMO
Begeleiding groep WLZ
Begeleiding groep Jeugd
Individuele begeleiding WMO
Individuele begeleiding WLZ
Individuele begeleiding Jeugd
Beschermd wonen WMO
Beschermd wonen WLZ
Beschermd wonen Jeugd
Ambulante woonbegeleiding WMO
Ambulante woonbegeleiding WLZ
Ambulante woonbegeleiding Jeugd
Logeeropvang WMO
Logeeropvang WLZ
Logeeropvang Jeugd
Leerwerkplekken participatiewet WMO
Leerwerkplekken participatiewet WLZ
Leerwerkplekken participatiewet Jeugd
Sociale activering (UWV)